Anasayfa    Tarihçe    Özgeçmiş     Referans     e-hizmet     OdakYeşil

Odak Info (e-bülten)         

(RSS)

 

 

Odak Info 1-35

 

QS-9000 VE ISO/TS 16949:1999 'DAN ISO/TS 16949:2002'YE GECIS TERMINLERI

ODAK INFO 1 (YAYIM TARIHI :12.09.2002)

 

ISO/TS 16949:2002 DANISMAN / EGITMEN SECIMINDE DIKKAT EDILMESI GEREKEN KONULAR

ODAK INFO 2 (YAYIM TARIHI :19.09.2002)

 

ISO/TS 16949:2002 HAZIRLIGINDA EDINILMESI ONERILEN RESMI KAYNAKLAR

ODAK INFO 3 (YAYIM TARIHI :22.09.2002)

 

FORD + DAIMLERCHRYSLER + GM  
ELEKTRONIK DERGISI

ODAK INFO 4 (YAYIM TARIHI :30.09.2002)

 

QS-9000 TEMMUZ 2002 SANCTIONED INTERPRETATIONS (YANSANAYI GELISTIRME GEREKLERI - EK ACIKLAMALAR)

ODAK INFO 5 (YAYIM TARIHI :06.10.2002)

 

ISO/TS 16949:2002'YE GECIS SURECININ ASAMALARI (TUM ANA SANAYILER)

ODAK INFO 6 (YAYIM TARIHI :13.10.2002)

 

ISO 19011 
STANDARDI

ODAK INFO 7 (YAYIM TARIHI :20.10.2002)

 

ISO/TS 16949:2002'NIN 
ESNEKLIKLERI

ODAK INFO 8 (YAYIM TARIHI :25.10.2002)

 

SUREC

YONETIMI

ODAK INFO 9 (YAYIM TARIHI :10.11.2002)

 

INSAN KAYNAKLARI

YONETIMI

ODAK INFO 10 (YAYIM TARIHI :24.11.2002)

 

Cpkppm

BAGLANTISI

ODAK INFO 11 (YAYIM TARIHI :22.12.2002)

 

ISO/TS 16949:2002

ICTETKIKCI KALIFIKASYONU

ODAK INFO 12 (YAYIM TARIHI :12.01.2003)

 

ISO/TS 16949:2002

YANSANAYİ GELISTIRME GEREKLERI

ODAK INFO 13 (YAYIM TARIHI :23.03.2003)

 

ISO/TS 16949:2002

YENİLİKLERİ

ODAK INFO 14 (YAYIM TARIHI :13.04.2003)

 

ISO/TS 16949:2002

FORD OZEL GEREKLERI

ODAK INFO 15 (YAYIM TARIHI :22.06.2003)

 

FORD OZEL GEREKLERI

REVIZYONU

ODAK INFO 16 (YAYIM TARIHI :07.08.2003)

 

FORD OZEL GEREKLERI

REVIZYONU (2)

ODAK INFO 17 (YAYIM TARIHI :27.10.2003)

 

ISO/TS 16949:2002 KILAVUZU

(AIAG)

ODAK INFO 18 (YAYIM TARIHI :18.01.2004)

 

URETIM PROSESLERI

TETKIKI

ODAK INFO 19 (YAYIM TARIHI :04.04.2004)

 

SUREC ODAKLI

ICTETKIK

ODAK INFO 20 (YAYIM TARIHI :12.09.2004)

 

ISO/TS 16949:2002 YENI

SERTIFIKASYON KURALLARI

ODAK INFO 21 (YAYIM TARIHI :03.12.2004)

 

ISO/TS 16949:2002 SERTIFIKASYON KURALLARI

YAPTIRIMLI YORUMLAR (SI)

ODAK INFO 22 (YAYIM TARIHI :22.05.2005)

 

SPC REFERANS KITABI

YENI REVIZYONU (SECOND EDITION)

ODAK INFO 23 (YAYIM TARIHI :21.08.2005)

 

ISO/TS 16949:2002 SERTIFIKASYON KURALLARI

SI VE FAQ REVIZYONLARI

ODAK INFO 24 (YAYIM TARIHI :23.10.2005)

 

PPAP (URETIM PARCASI ONAY SURECI)

YENI REVIZYONU (FOURTH EDITION)

ODAK INFO 25 (YAYIM TARIHI :19.02.2006)

 

FORD PPAP

ÖZEL GEREKLERİ

ODAK INFO 26 (YAYIM TARIHI :26.04.2006)

  

FORD OZEL GEREKLERI

REVIZYONU (3)

ODAK INFO 27(YAYIM TARIHI :02.11.2006)

 

ISO/TS 16949:2002 SANCTIONED INTERPRETATIONS

(YANSANAYI GELISTIRME GEREKLERI)

ODAK INFO 28(YAYIM TARIHI :28.01.2007)

 

FIAT GROUP ISO/TS 16949:2002

OZEL GEREKLERI

ODAK INFO 29(YAYIM TARIHI :30.09.2007)

 

FORD OZEL GEREKLERI

REVIZYONU (4)

ODAK INFO 30(YAYIM TARIHI :09.02.2008)

 

FORD OZEL GEREKLERI

REVIZYONU (5)

ODAK INFO 31(YAYIM TARIHI :24.04.2008)

 

FMEA (HATA TURU VE ETKILERI ANALIZI)

YENI REVIZYONU (FOURTH EDITION)

ODAK INFO 32(YAYIM TARIHI :25.06.2008)

 

IATF WEB SITESI,

APQP YENI REVIZYONU (SECOND EDITION)

ODAK INFO 33(YAYIM TARIHI :29.07.2008)

 

FMEA REVİZYONU (FOURTH EDITION),

APQP REVİZYONU (SECOND EDITION)

ODAK INFO 34 (YAYIM TARİHİ: 09.2008)

 

Odak Info 44

(Güncelleme tarihi: 05.2012)

 

04.2012 itibarıyla revizyona uğrayan “SI for RulesOdak Data sitesine yüklenmiştir.

 

12.2011 itibarıyla revizyona uğrayan “FAQ  for Rules” ve “SI for Rules” Odak Data sitesine yüklenmiştir (Yayım t.: 12.2011).

 

Not: Bu duyuruyu takiben,

revizyona uğrayan SI ve FAQ’ların

Odak Info’dan duyurulması yerine, direkt

e-kütüphaneye yüklenmesi uygulamasına

geçilecektir.

 

 

Odak Info 42

(Yayım tarihi : 03.2011)

 

6.2 maddesinin "personel kalifikasyonu" gereklerine yönelik e-eğitim (Odak Online 3), Odak Online sitesine (http://kutdemir.ninehub.com/) yüklenmiştir.

"Konuk olarak giriş" opsiyonuyla erişim sağlanabilir.

 

 

Odak Info 40

(Yayım tarihi : 06.2010)

 

AIAG tarafından Haziran 2010 itibarıyla yayımlanan “MSA 4th Edition” hakkında:

 

Yeni eklenen / revizyona uğrayan konular:

 

-     Kalibrasyon sistemleri

-     Ölçüm cihazının hassasiyetine yönelik değerlendirme

-     “Sabitleme” problemlerinin MSA sonuçlarına etkisi

-     SPC – MSA ilişkisi

-     GRR kabul kriterleri

-     “Ölçüm sebebi” – GRR değerlendirmesi arasındaki bağlantı

-     Eğilimin tespiti (değişken - variable MSA)

-     Doğrusallığın tespiti (değişken - variable MSA)

-     Anova yönteminin avantajları (değişken - variable MSA)

-     X-R metodu (değişken - variable MSA)

-     Parçaların seçilmesi (niteliksel - attribute MSA)

-     “Cross-tab” metodu (niteliksel - attribute MSA)

-     Örnekleme miktarı (niteliksel - attribute MSA)

-     “Signal detection” yaklaşımı (niteliksel - attribute MSA)

-     Analitik metod örneği (niteliksel - attribute MSA)

-     Ölçüm tekrarı mümkün olmayan (1.tahribatlı, 2.tekrarsız) ölçme sistemlerine yönelik yöntemler

 

Listelenen konulardaki değişim içeriklerine yönelik ek bilgi, Odak Data (e-kütüphane) sitesine (dosya adı: MSA Ed4 Inceleme.pdf) yüklenmiştir.

 

 

 

Odak Info 36

(Güncelleme : 08.2009)

 

ISO 9001:2008 standardını baz alan ISO/TS 16949:2009 spesifikasyonu 15.06.2009 itibarıyla yayımlanmıştır. Yeni revizyon eskisine göre ek şartlar (shall yaptırımları) içermemektedir.

 

İçerik :

·          ISO 9001:2008 gerekleri

·          Sektöre özel (otomotiv) gerekler

 

Kıyaslama :

·          ISO 9001:2008’in ISO 9001:2000’e göre farklılıkları

·          ISO/TS 16949:2009 otomotiv özel gereklerinin ISO/TS 16949:2002’ye göre farklılıkları

 

ISO 9001:2008’in ISO 9001:2000’e göre farklılıkları :

 

·          Bu konuda yeterli sayıda inceleme mevcuttur (örnek : IRCA brifing 633)

·          Maddeler arası bağlantılarda da bazı düzenlemeler yapılmış olduğuna dikkat edilmelidir (örnek : Madde 8.4 : 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4 ve 7.4 ile bağlantılandırılmıştır – eski versiyon: 7.2.1 ve 8.2.1)

 

ISO/TS 16949:2009 otomotiv özel gereklerinin ISO/TS 16949:2002’ye göre farklılıkları :

 

·          “IATF Guidance” ve “ISO 9004”’ bağlantıları kaldırılmıştır (0.3.1, 8.5.1.1). Mevcut bağlantıların revizyon durumları güncellenmiştir (örnek : ISO 9000:2005)

·          Çeşitli maddelerde, “Kalite” ifadesi “ürün gereklerine uyum” şeklinde düzenlenmiştir (5.5.1.1, 6.2.2.3, 7.4.3.1, 7.4.3.2)

 

- Yeni revizyonun içerdiği ifade ve açıklama farklılıklarının , yayımını (15.06.2009) takip eden 120 gün içinde uygulamaya alınması gerekmektedir

 

- Yeni revizyonun herhangi bir yeni yaptırım getirmemesi sebebiyle, mevcut ISO/TS 16949:2002 sertifikalarının geçerliliği ISO/TS 16949:2009 sertifikalarıyla aynı düzeyde olacak ve

mevcut belgelerin yenileme denetimlerine kadar değiştirilmesine gerek olmayacaktır.

 

- ISO/TS 16949:2002 İç denetçi sertifikasına sahip denetçilerin, tekrar iç denetçi eğitiminden geçme mecburiyetleri bulunmamaktadır. ISO/TS 16949:2009 farklılıkları konusunda bilgilendirilmiş olmaları yeterlidir

 

- Firmaların talep etmeleri durumunda, belge değişimleri ilk ara denetimde gerçekleştirilebilecektir, ancak mecburi değildir

 

(ISO/TS 16949:2009 e-eğitim:

http://kutdemir.ninehub.com)

 

 

 

Odak Info 37

(Yayım tarihi : 02.2009)

 

2008 yılının son çeyreğinde yayımlanan “Rules for Achieving IATF recognition” kaynağına yönelik :

 

1. Yazım hataları (02.09) düzeltilerek yayımlanmıştır.

7.0 h) maddesindeki “should” (esnek yaptırım) ifadesinin “shall” (mecburi yaptırım) şeklinde değiştirildiğine dikkat edilmelidir.

 

2. Yaptırımlı yorumlar (sanctioned interpretations) (02.09) yayımlanmıştır. Sözkonusu yorumlar, ait olduğu kaynakla eşit düzeyde yaptırım gücüne sahiptir. Eklenen ifade, “danışmanların, denetimlere iştirak edemeyeceğine” yönelik netleştirme ifadesini içermektedir.

 

3. Sık sorulan sorular (FAQ) (02.09) yayımlanmıştır.

Özellikle “tedarikçinin grup şirketi olmasının denetime etkileri” ve “saha ziyareti öncesi önbilgi eksikleri olması durumunda sertifikasyon kurumunun yapması gerekenler” konularındaki düzenlemelerin dikkatli incelenmesinde yarar olduğuna inanıyorum.

 

Metnin orjinaline :

www.iatfglobaloversight.org adresinden ulaşılabilir.

 

   Odak Info 45

(Yayım tarihi: 01.2013)

 

01.2013 itibarıyla, e-bülten duyurularının Odak Info üzerinden yayımlanması yerine, Odak Data veritabanına yüklenmesi uygulamasına geçilmiştir.

 

 

   Odak Info 43

(Yayım tarihi: 11.2011)

 

ISO/TS 16949:2009 Temel Gerekleri, İç Denetçi ve Süreç Yönetimi eğitim notları, e-kütüphane (Odak Data) sitesine yüklenmiştir.

 

 

   Odak Info 41

(Güncelleme: 04.2011)

 

04.2011 ve 09.2010 itibarıyla revizyona uğrayan “FAQ  for Rules” ve “SI for Rules” minör değişiklikler içermektedir. Sözkonusu metinlere Odak Data üzerinden ulaşılabilir.

 

 

Odak Info 39

(Güncelleme : 04.2010)

 

7.6 maddesinin "yazılım doğrulama" gereklerine yönelik e-eğitim (Odak Online 2), Odak Online sitesine (http://kutdemir.ninehub.com/) yüklenmiştir.

"Konuk olarak giriş" opsiyonuyla erişim sağlanabilir.

 

4.1 maddesinin "fasona yaptırılan işlemler" gereklerine yönelik e-eğitim (Odak Online 1), Odak Online sitesine (http://kutdemir.ninehub.com/) yüklenmiştir.

"Konuk olarak giriş" opsiyonuyla erişim sağlanabilir.

 

Not : Odak Data (e-kütüphane) sitesinin devreye girmesiyle birlikte; revizyona uğrayan müşteri özel gereklerinin Odak Info üzerinden duyurulması yerine, Odak Data veritabanına (https://odak2000.pbworks.com/)yüklenmesi uygulamasına geçilmiştir.

 

 

Odak Info 38

(Yayım tarihi : 05.2009)

 

2008 yılının son çeyreğinde yayımlanan “Rules for Achieving IATF recognition” kaynağına yönelik :

 

1. Yazım hataları (05.09) yayımlanmıştır.

 

2. Yaptırımlı yorumlar (sanctioned interpretations) (05.09) yayımlanmıştır. Sözkonusu yorumlar, ait

olduğu kaynakla eşit düzeyde yaptırım

gücüne sahiptir. Eklenen ifadeler,

transfer denetimlerine yönelik

terminler” konusunda netleştirmeler/

düzeltmeler içermektedir.

 

3. Sık sorulan sorular (FAQ) (05.09) yayımlanmıştır.

Eklenen ifadeler:

- Spesifikasyonun ana sanayilere

uygulanabilirliği ve

- Decertification sürecinin detayları

konularına yöneliktir.

 

Metnin orjinaline :

www.iatfglobaloversight.org adresinden ulaşılabilir.

 

 

Odak Info 35

(Yayım tarihi : 10.2008)

 

1. ISO/TS 16949:2002 sertifikasyon sürecinde tüm tarafların uyması gereken kuralları listeleyen “Rules for Achieving IATF Recognition” gerekleri, IATF tarafından 01.10.2008 itibarıyla revize edilmiştir. Yeni gerekler 01.01.2009 itibarıyla yürürlüğe girecektir.

 

Sözkonusu kaynakta kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır. Düzenlemelerden bazıları, denetlenen/denetlenecek firmaları direkt ilgilendirmektedir. Bu tür düzenlemeler aşağıda listelenmektedir.

 

Netleştirilen ve/veya Değişikliğe Uğrayan Konular :

·                      Stage 1 gerektiren denetim türleri

·                      Ara denetimlerde majör uygunsuzluk bulunması durumunda yapılması gerekenler

·                      Yenileme denetim bulgularının giderilme terminleri

·                      Denetim kapsamı ile “subscriber/non subscriber” bağlantısı

·                      Sertifikasyon kurumunun denetlenen organizasyonu bilgilendirmesi gereken durumlar

·                      Ara denetim periyodlarını baz alan termin detayları

·                      Asgari denetim gün sayılarına yönelik hesaplama detayları

·                      Birden fazla denetçiyle gerçekleştirilen denetimlerde, denetçi bazında gün paylaşımı

·                      Sertifikasyon kurumlarının her denetim döngüsünde (audit cycle) farklı denetçiler kullanma (shall) mecburiyeti (önceki versiyondashould” ifadesidir)

·                      Denetimlerde süreç performanslarının ve müşteri özel gereklerinin değerlendirilme yöntemi

·                      “İyileştirme önerileri”nin (improvement potential) içeriği ve ifade yöntemi

·                      Denetimlerin yarıda kesilmesine yönelik düzenlemeler

·                      Tespit edilen uygunsuzlukların kapatılmasına yönelik gerekler

·                      Denetim planı gerektiren denetim türleri

·                      Stage 1 kapsam ve içeriği

·                      Transfer (sertifikasyon kurumu değiştirme) denetimlerine yönelik gerekler

·                      Uygunsuzluk durumlarına yönelik uygulamalar(decertification işlemlerinin başlatılması, suspension ve sertifika iptal kapsamları)

 

(Yukarıdaki listede “denetim” ifadesi, 3. taraf denetimlerine karşılık gelmektedir)

 

Değişikliklerin kapsamı dikkate alındığında, sertifikasyon sürecindeki firmaların sözkonusu kaynağı dikkatli bir incelemeden geçirmelerinin yararlı olacağı kanısındayım.

 

Rules for achieving IATF recognition”, www.aiag.org üzerinden edinilebilir.

 

2. Ford Motor Company ISO/TS 16949:2002 özel gerekleri yeni revizyonu, 09.2008 itibarıyla IATF web sitesinde ilan edilmiştir.

Metnin orjinaline, www.iatfglobaloversight.org üzerinden erişilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa tasarımı ve uygulama : Savaş KUTDEMİR                                             © 2008     

4:3