Anasayfa    Tarihçe    Özgeçmiş     Referans     e-hizmet     OdakYeşil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yansımalar (Çeşitli kaynaklardan derlemeler):

 

İnsanların ve objelerin üzerindeki yansımasına ihtiyaç olmaksızın ışığı resmetmek mümkün olsaydı, bunu yapardım (Edward Hopper)

 

Antik Yunan – Delphi tapınağının girişindeki 2 mesaj: “know thyself”, “nothing in excess”

 

Antik Yunan: Sonradan gelenin (İnsan) önceden gelene (bitki, hayvan, madde) hürmet göstermesi gereği

 

 

Metaforlar:

 

Beyaz zeminle desenlerin alan olarak birbirini dengelediği kompozisyonlarda, ana obje beyaz zemin (boşluk) olarak da algılanabilir/değerlendirilebilir (Zen)

 

Emevi mimarisinde, insan boyutu dörtgen, tanrısal boyut daire ile sembolize edilir

 

Farming – childhood of humanity

 

Zıt renkleri uyumlu göstermenin bir yolu, zemine sabit renk eklemektir

 

“Sürekli ıslak / sürekli kuru” tahta zor çürürken, “bazen ıslak – bazen kuru” tahta kolay çürür

 

Empty the object to see what it reallly is (Zen)

 

İnsanoğlu, yok olmuş yıldızların yaydığı ışıkları halen gözlemlemektedir

 

Yukarıya doğru atılan bir taşa, yerçekimi ilk andan itibaren etki eder, ancak başlangıçta yükseliyormuş gibi görünür; yere doğru itilen bir kuş ise başlangıçta aşağıya doğru hareket eder

 

Vitruvian Man: İç içe geçmiş dörtgen ve dairenin kesişim noktaları üzerine oturtulur (Leonardo Da Vinci)

 

Receiving an attack is the starting point of the counter-attack (i.e. accepting, catching, internalizing) (Karate)

 

Pollock – light and dark patterns interlaced

 

Vermeer insanları obje gibi resmeder

 

Çin resminin gelişiminde manzara ön planda (birey tamamlayıcıdır)

Batı resminin gelişiminde insan ön planda (manzara tamamlayıcıdır)

 

Tea (purifying without intoxication) – symbol of Zen

 

Çok yakın ve çok uzak görüntülerin, bireyin benliğinden soyutlanmasındaki etkisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Anlam kaybını önlemek adına, bazı ifadeler, alıntılandığı metindeki dilinde bırakılmıştır

 

Ve diğerleri:

 

Tanrısal olana, güzelliği gözlemleyip ruhu devamlı yüceltmek yoluyla ulaşılacağı algısı, 1100’lerde ortaya çıkar

 

Living in today’s “utilitarian” culture – to loose sense of “idealism” – to loose sense of “beauty

 

Müziğin notalarla ifade edilmeye başlanması: MS 1000

 

İnsanın kontrol edemediği şeyleri tanrısallaştırma eğilimi (avcı – toplayıcılar için çoğu hayvan tanrısalken, neolitik dönemde ekin verimiyle bağlantılı – yağmur, Güneş vs. tanrısallaştırılmıştır)

 

Yeten asgariyi aşmanın yan etkileri olumsuzdur

 

Tüm türleri zaman zincirinde birbirine bağlamak yerine; aynı objenin, prizmanın farklı yüzlerinden yansımaları olarak algılamak da mümkündür

 

Samuray zırhı, dışarıdan zayıf görünür ancak dokusunda metal parçaları vardır

 

Sonsuzluk – hiçbir esere bitmiş olarak bakmamak

 

Kömür – petrol: Güneş enerjisinin uzun yıllar depolanmış hali; Her saniye Güneş yeterli miktarda yeni enerji gönderirken, birikmiş olanı çıkarma çabası ve paylaşma mücadelesi

 

Germen Geleneğinde, orman ve yaratıkların sanata yansımaları

 

Evrenin olgunlaştıkça dinginleşmesi – eski canlı türlerinin dinginliği

 

MÖ 4. ve 3. yılda, insanlığın manevi aktivitelerinde artış

 

Buda’nın çocuğu olduğunda, babalığı yeni bir tutsaklık kaynağı olarak hissetmesi

 

Lotus çiçeği, nilüfere benzer ancak gece açar, bataklıkta yetişir

 

Miras – Birikim – Vakfetmek (tasarrufu anlamlı kılma)

 

Bütünü algılamadan, alt unsurların detaylarını öğrenmek anlamsızdır

 

Cennete ulaşmak için, cehennemden geçme – arınma (Dante)

 

Zen art – abstract – reason: to represent spiritual

 

Symbolic meaning of resurrection – 2nd life: starting a new life while one is alive

 

Safların dolaştığı yerde, daha kolay işitilir olur zihin

 

Birey, desteklemediği görüşlerin eleştirisi yerine, desteklediklerinin yorumunu / tanıtımını yapar

 

“Boşluğu ürkütmemek” – aura

 

Dünya’nın küreselliğini ve Güneş etrafında döndüğünü öngören ilk düşünür Pisagor

 

Most important thing to do in life: “know / learn yourself” (Budizm)

 

Unless your heart becomes the heart of a child, you can’t enter heaven (za zen – trying to become a child)

 

Putting excessive load on your future or your past will unbalance “the self”

 

The more sophisticated something is, the more fragile it becomes

 

Su içme – yeniden susama – beden; bilgilenme – yeniden susama – ruh

 

Indirect search (searching for Money, fame, luxury, etc. for inner peace) vs. direct search (searching directly for inner peace) (Budizm)

 

 

…devamı için “klik”leyin…

 

Sayfa tasarımı ve uygulama : Savaş KUTDEMİR                                             © 2008     

4:3